Mirësevini në formën e aplikimit
online të BOOTCAMP

Trajnim intenziv gjithëpërfshirës i kodimit për fuqizimin e karrierës tuaj në IT. Për vetëm 2 muaj e gjysmë trajnim e mentorim proaktiv, do të aftësoheni në kodim, zhvilloni portfolion përmes projekteve të krijuara, dhe menjëherë pas përfundimit të trajnimit do të orientoheni në punë praktike të mundësuar në një nga kompanitë partnere në fushën e IT në Kosovë.

Apliko tani

  Trajnimi

  Zgjedh trajnimin

  Të dhënat personale

  Emri i plotë

  Gjinia

  Viti i Lindjes

  Nr. Kontaktues

  Email

  Pyetje të shkurtra

  Fusha e studimeve & Institucioni akademik.

  Cilat janë pritshmëritë tuaja nga ky trajnim (Ju lutem elaboroni)?

  Ju lutem eleborni eksperiencën e juaj në fushën e teknologjisë. Na tregoni për çdo përvojë që keni me teknologjinë / programimin / inxhinierinë e softuerit (ndani edhe ndonjë link me ne).

  Të bashkangjiten (opsionale)

  Ndaj me ne CVnë, portfolion, “screenshots” të punës suaj. (Nëse ke)

  Si keni dëgjuar për Bootcamp?

  PAJTOHEM

  A keni ndonjë pyetje/koment për ne?