Home FAQ Ku mbahet trajnimi?

Ku mbahet trajnimi?

Trajnimet mbahen online si dhe në klasë në Prishtina Hackerspace (PRNHS). PRNHS është një hapësirë e bazuar në anëtarësi e hapur për bashkëpunim, rrjetëzim dhe eksperimentim. Të gjithë pjesëmarrësve do të ju ofrohet akses 24/7 që edhe pas trajnimit të mund ta shfrytëzojnë hapësirën për punë, mësim dhe rrjetëzim.