Home FAQ A është program i akredituar?

A është program i akredituar?

Është një program trajnimi profesional jo-formal. I dedikuar të plotësoj nevojat e tregut në fushën e teknologjisë.