Home FAQ A është puna praktike e garantuar pasi të përfundon trajnimi?

A është puna praktike e garantuar pasi të përfundon trajnimi?

FLOSSK në kordinim me trajnerët dhe kompanitë partnere do të ju mundësoj punë praktike studentëve më të suksesshëm.