Home FAQ A çertifikohemi në fund?

A çertifikohemi në fund?

Për pjesëmarrësit/et që përfundojnë me sukses programin u ipet një certifikatë e trajnimit profesional jo-formal nga FLOSSK.