Home FAQ Ku mund të shoh detaje mbi syllabusin edhe metotodoligjinë e trajnimit?

Ku mund të shoh detaje mbi syllabusin edhe metotodoligjinë e trajnimit?

Të gjitha detajet paraqiten në secilen thirrje për trajnime. Për pyetje të tjera shtesë lirisht na shkruani në [email protected]