Home FAQ Kush mund të aplikoj?

Kush mund të aplikoj?

Trajnimet janë të dedikuara për programerët e nivelit fillestarë dhe të mesëm.