Home FAQ Përveç orëve të kaluara në klasë çdo javë, sa kohë më duhet t’i kushtoj një kursi jashtë klasës?

Përveç orëve të kaluara në klasë çdo javë, sa kohë më duhet t’i kushtoj një kursi jashtë klasës?

Trajnimet janë të dizajnuara, që ligjerimi dhe ushtrimet të ndodhin në klasë. Pjesëmarrësit do të kalojnë 16 orë në javë së bashku, ku nga to 8 orë do të jenë ligjërim dhe 8 orë ushtrime. Nevoja për kohë jashtë klase nuk është e domosdoshme por e mirëseardhur. Pas çdo dite të trajnimit mund ta shfrytëzoni hapësirën, për punë, mësim dhe rrjetëzim.