Home FAQ Përveç orëve të kaluara në klasë çdo javë, sa kohë më duhet t’i kushtoj një kursi jashtë klasës?

Përveç orëve të kaluara në klasë çdo javë, sa kohë më duhet t’i kushtoj një kursi jashtë klasës?

Trajnimet janë të dizajnuara, që ligjërimi dhe ushtrimet të ndodhin gjatë klasës. Pjesëmarrësit do të kalojnë 9 deri në 12 orë në javë së bashku. Nevoja për kohë jashtë klase është pjesërisht e domosdoshme por shumë e mirëseardhur. Pas çdo ditë të trajnimit mund ta shfrytëzoni hapësirën, për punë, mësim dhe rrjetëzim.