Home FAQ Sa kushton trajnimi?

Sa kushton trajnimi?

Fillimisht duhet të përzgjedheni e më pas të paguani. Çmimi për trajnim është 560 euro, pagesa mund të ndahet në dy këste. Pagesa mund të bëhet brenda ditëve të para të trajnimit. Për të siguruar vendin, ju sugjerojmë që pagesën ta bëni sa më herët.