Home FAQ Sa kushton trajnimi?

Sa kushton trajnimi?

Fillimisht duhet të përzgjedheni e më pas të paguani. Çmimi për trajnim është 230 euro, pagesa duhet të bëhet brenda 3 ditëve në momentin e konfirmimit që jeni përzgjedhur.