Home FAQ Si do të bëhet përzgjedhja e pjesëmarrësve?

Si do të bëhet përzgjedhja e pjesëmarrësve?

Përzgjedhja bëhet nga FLOSSK dhe trajnerët të angazhuar për atë trajnim.