QA Automation and Manual Testing

QA Automation and Manual Testing është një trajnim transformues që përgatit të rinjtë të hyjnë në karrierë të teknologjisë, trajnim i dizajnuar për të ju punësuar.

Kushtet paraprake:
Njohuri bazike në programim – Java, HTML.
Laptop personal.

Me rëndësi
• Afati i fundit për aplikim, 3 qërshor!
• Seleksionim dinamik (në momentin që seleksionohen 12 persona mbyllet aplikimi)!
• Pagesa deri më 5 qërshor – 230 eur!

Orari:
• 5 qërshor 2023 – 10 gusht 2023
• 4 ditë në javë (e hënë – e enjte) 16:00 – 19:00
• 63 orë ligjerim | 61 orë praktikë
• Madhësia e klasës, 12 persona.

QA Automation and Manual Testing përfshinë teknikat e testimit manual dhe të automatizuar. Do të mësohen llojet e testimit si dhe metodat e testimit. Do të mbulohet testimi në Software Development Life Cycle si dhe Software Testing Life Cycle.

Në Automation Testing fokusohemi në testimin e aplikacioneve duke perdorur Selenium/Java për UI testing si dhe API testing duke perdorur Java/RestAssured si dhe Postman për API manual testing, duke bërë një përmbledhje të shkurtër rreth performance testing.

Në fund të trajnimit do të krijojmë një projekt për automatizimin e test cases prej secilit prej studenteve i cili do të perfshijë gjithçka që është mësuar gjatë trajnimit.

Trajnimi është i dedikuar për programerët e nivelit fillestarë dhe të mesëm.

Për më tepër gjeni kurrikulën në këtë link

Kriteret minimale të diplomimit
Të gjithë pjesëmarrësit ju nënshtrohen disa kërkesave të programit!
• Pjesëmarrja në ligjerata 80%
• Përfundimi i detyrave 70%
• Projektet finale të përfunduara.

 

Edison Bajrami ka përvojë disa vjeqare në fushën e testimit të softuerit. Përvoja perfshine testimin e aplikacioneve si tester manual, po ashtu dhe automation tester. Ka punuar në kompaninë Sonnecto, si Automation Testing mentor, pastaj vazhdoj në kompaninë Cydeo në të njejtën pozitë duke përdorur Java/Selenium. Momentalisht punon si Full-Stack Automation Engineer dhe Performance Tester në kompaninë Ritech.

Apliko tani

Arkivë

Më shumë